Pracownia elektroniczna

Sterowniki mikroprocesorowe • Bezdotykowe kropielnice wody święconej • Systemy nadzoru zasilania sieciowego • Elektronika dla bankowozów

 

 

Dla naszych klientów projektujemy i produkujemy stystemy elektroniczne. W swoich rozwiązaniach między podzespołami systemu wykorzystujemy zarówno komunikację przewodową jak i bezprzewodową. W naszych systemach do komunkacji z użytkownikiem stosujemy wyświetlacze z ekranem dotykowym. Poniżej przedstawiamy przykład systemu skierowanego  do firm, które prowadzą działalność laboratoryjną. W zakładach o takiej działalności priorytetem jest aby urządzenia elektryczne potrzebne do wykonywania badań były stale pod napięciem sieciowym. Najbardziej popularnym przykładem takiego urządzenia jest lodówka z odczynnikami. Tego typu urządzenia mogą być powodem losowego zadziałania zabezpieczenia nadprądowego  w danym obwodzie elektrycznym. Nasz system pozwala informować zespól nadzorujący budynek o zaistniałym zdarzeniu. Panel operatorski wyświetla komunikat o lokalizacji powstałej awarii oraz załącza alarm dźwiękowy. Komunikacja między detektorami fazy a panelem operatorskim odbywa się za pomocą przemysłowej cyfrowej transmisji danych RS – 485.

 

 

 

 

 

Wybrane realizacje

Panel sterujący

Zasilacz KNX

Sterownik zamka centralnego MB Sprinter

Samochodowy sterownik drzwi

ZOBACZ WIĘCEJ