Pracownia elektroniczna

Sterowniki mikroprocesorowe • Bezdotykowe kropielnice wody święconej • Systemy nadzoru zasilania sieciowego • Elektronika dla bankowozów

Wybrane realizacje » Sterowniki i moduły

Panel sterujący

Zasilacz KNX

Sterownik zamka centralnego MB Sprinter

Samochodowy sterownik drzwi

Samochodowy kontroler ładowania i zasilania

Moduł panela LCD

Bankowóz - centrala alarmowa z panelem dotykowym